Üdvözlet a Királyi Tan Intézet oldalán

- Felvidéki Tanoda

… az Úr esztendejében (A.D.) 2021, útjára indítottuk modern formákba öltöztetve azon ismereteket, amiket Őseink hagyatékaként tovább adományozunk az utánunk következőknek.

Az új generációk sokkal gyorsabb lendületben igénylik már a tapasztalást, sok esetben elődeik nem is bírják sem követni, sem figyelemmel kísérni. Ők a biztos támaszok lehetnek abban, hogy a modern korok vívmányait felhasználva, technológiai előnyöket magunk mellet tudva, biztonságosabban élhetünk mindannyian. A tudás ami MIND-ÉN-KI számára biztosított kortól, nemtől, helytől, ideológiai hovatartozástól függetlenül. Korokon keresztül adták át Őseink a tapasztalásukból származó tudást az utódaiknak, számtalan formában. A TAN mindig maradt, csak a forma változott.

"Aki a rÉGit ápolgatva ismeri meg az újat, csak az válhat mások TANítójává!"

Ez a felület egyik példája azon igényeknek amik már az utóbbi évtizedekben kialakultak világszerte. Ezen felismerések által bővül és fejlődik az itt található tartalom is, mindez MAGYAR nyelven.

Az itt eltöltött időhöz adjon az élet sok jókedvet, tűr-elmét. Legyen az Gyermek, Ifjú vagy akár örök Gyermek. Áldás reája.

Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”
Kölcsey Ferenc

Köszönetnyilvánítás az inspirációkért, a példákért és az elétben elért eredményekért, két kisGyermek dédApjának, prof. Mgr. Ing. Baráth András, CSc. Nyitra város nyugalmazott egyetemi TANárának, a tudományok doktorának. – R.I.P. ✞2023