Jelen webhely minden egyes oldalán a lábléc-ben “footer” közvetlen linket adunk ezekhez a jogi információkhoz, továbbá a szükséges hivatkozásokat a jogi közleményekhez, valamint további közvetlen linkeket más fontos adatokhoz, beleértve (de nem kizárólag) a „sütik” -kezelési előírásokról, illetve az alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikánkról szóló lapokhoz.

A lentebb felsoroltak közlik azokat a tudnivalókat és fontos információkat a Magyar Királyi Tan Intézet és Akadémia Intézményeiről, valamint jogi közleményekről, nyilatkozatokról és egyéb hivatalos hirdetményről, amit mindenképpen tudniuk kell webhelyünk lapjainak használatakor. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az írásokat, és ha bármilyen kérdése, aggodalma, igénye vagy panasza van a Magyar Királyi Tan Intézet és Akadémia Intézményei működésével vagy ezzel az oldallal kapcsolatban, a weblap felelős kezelője tisztelettel és tisztességesen utal arra a tényre, hogy ezeket az információkat megfelelő formában megadtuk MAGának a megfelelő weboldalon.

Bár mindent megtettünk annak érdekében, hogy közvetlen és azonnali hozzáférést biztosítsunk a Magyar Királyi Tan Intézet és Akadémia Intézményeinek működéséről, nem kényszeríthetjük MAGát vagy más látogatónkat arra, hogy elolvassák a weblapunkon közzétett jogi nyilatkozatot, vagy hogy olvassák el ezt az anyagot. Azonban, ha szeretne feltenni nekünk bármilyen kérdést, elmondani igényét, panaszát vagy jogi aggodalmát, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az MAGa számára, a Jogi nyilatkozatunkban rögzített feltételek mellett, rendezzük a nézetkülönbséget, és szükség esetén felvesszük a kapcsolatot MAGával vagy képviselőjével.

A weblap nyelve alapvetően MAGYAR.

Ez a weblap magyar nyelvű, kivétel ez alól az idegen nyelvet oktató lapok, ennek okán minden kapcsolódó közététel, beleértve, de nem kizárólagosan a betűk, e-mailek, szöveges üzenetek is magyar nyelven íródnak. Fenntartjuk a jogot, hogy ne rögzítsünk vagy válaszoljunk minden olyan kéretlen (nem kért) adatközlésre, amely nem magyar nyelven íródott.

Titoktartás

A Magyar Királyi Tan Intézet és Akadémia Intézményei nem akar bizalmas vagy védett információkat kapni sehonnan és senkitől weblapunkon vagy e-mailen keresztül. Felhívjuk figyelmét, hogy a Magyar Királyi Tan Intézet és Akadémia Intézményei vagy bármely tagja részére küldött bármely információ vagy anyag nem minősül bizalmasnak.

Megbízottjaink korlátozás nélküli jogosultak visszavonhatatlan engedélyt felhasználni, reprodukálni, megjeleníteni, előadni, módosítani, továbbítani, illetve terjeszteni azokat az anyagokat vagy adatokat; szabadon felhasználhatóként közzétett, továbbá bármely hozzánk eljuttatott ötletet, elképzeléseket, “know-how“-t vagy technikát, amelyet elküldtek nekünk, bármilyen céllal.

Azonban nem adjuk ki nevét, vagy más módon nem hozzuk nyilvánosságra a tényt, hogy a benyújtott anyagok vagy egyéb adatok honnan származnak, kivéve, ha:

  1. ) megkapjuk az engedélyt, hogy közzé tegyük a nevét; vagy
  2. ) ha a kapott anyag vagy egyéb információ, vagy annak egy adott része oldalunkon teszi közzé először;
  3. ) Törvény kötelez, kötelesek vagyunk betartani a Törvényt.

Felelősségvállalás

A Magyar Királyi Tan Intézet és Akadémia Intézményei nem vállalnak felelősséget, illetve nem vállal semmiféle felelősséget a nem tőlünk származó véleményekért, illetve intézkedésekért, amelyet a Magyar Királyi Tan Intézet és Akadémia Intézményei bármely nem felelős tagja tett közzé, továbbá a Magyar Királyi Tan Intézet és Akadémia Intézményei nem tehetők felelőssé semmilyen állítólagos sérülés, bármilyen jog megsértése vagy rossz szándékkal okozott kárért, amelyet bármely nem felelős tag idézett elő.

Nem fogadunk el semmilyen jogi lépést vagy igényt semmilyen elektronikus szolgáltatás formájában, kivéve, ha

  1. ) jóhiszemű és felhatalmazott képviselő a Magyar Királyi Ítélőszéknél vagy a Magyar Királyi Tan Intézet felelős vezetőjénél nyújtja be;
  2. ) és a kereset formája és jellege pontosan megfelel az adott illetékes fórum szabályai által előírtaknak;
  3. ) és a felek között az ilyen keresetet megelőzően fennáll egy előzetes vita hivatalos nyilvántartása;
  4. ) és a Magyar Királyi Tan Intézet vagy bármely társult intézmény felelős vezetője írásban közölte, hogy hajlandó elfogadni egy ilyen elektronikusan benyújtott keresetet.

A jelen Jogi nyilatkozatnak meg nem felelő jogi követelést, állítást vagy követelést tartalmazó, hozzánk eljuttatott valamennyi dokumentumnak nincs jogi ereje vagy hatása, és további tárgyalás nélkül elutasításra kerül. 

megj.: Elektrúnikus felületeinken (lásd. jelen honlap) nem jelenítünk meg semmilyen formákban (szkennelt, digitálisan bevitt – írt, stb.) áláírást.