Rovás nemcsak Gyerekeknek

  Élettartamú hozzáférés
  Kezdő
  11 lecke
  1 vizsga
  13 TANuló

  Követelmények

  • Hogy ne csak az elméddel fogd fel a rendszert, hanem a szíveddel is!
  • Ez másfajta hozzáállást igényel mint amit az iskolában megkövetelnek. Ha csak az elméddel fordulsz a világ felé, mindig KÉT-SÉGEID lesznek, ráadásul hamar elfáradsz, kiszáradsz, mert az elme a szél, a szív viszont az éltető víz. Ezért tanul, mozgósít erőket sokkal könnyebben az ember, ha lelkesedéssel teszi.
  • Ingyenes ajándék, hogy a szíve legmélyén minden ember érzi, mi a helyes és mi nem, csak meg kell tanulni figyelni a szív szavára. Te tanulod a rendszert, miközben a rendszer arra tanít, hogyan kerülj közelebb a szívedhez... Ez a legfőbb követelmény!

  Jellemzők

  • Hosszú, hosszú idővel ezelőtt az emberi lények a maihoz képest egészen más minőségű tudatossággal, és ehhez illő kommunikációval és megismeréssel rendelkeztek. Erre a valaha létezett fantasztikus tisztánlátásra és intelligenciára ma is élő bizonyíték a Magyar nyelv és a hozzá természetesen simuló ősi írás, amit ma a legtöbbünk már csak rovásírásnak nevez.
  • Valaha mindez a fény korának, a fényes tudatosság embereinek volt a nyelve és az írása, amit csak a jóra, az IGAZ és NAGY-SZER-Ű EMBERI ESZMÉK virágoztatására lehetett használni. Hiszen ez a nyelv és ez az írás, a használóinak egy kész és kiforrott világképet közvetít, s az EMBER ahogy beszél, gondolkodik, nézi, használja az ÍRÁS-JELEKET, ösztönösen elindul a fény irányába a nemes ESZMÉK felé, hogy FEL-ESZMÉL-JEN, hogy beteljesítse az EMBERISÉG valódi feladatát.

  Célközönségek

  • Gyermekek, Felnőttek
  • MAGyarságot kutatók, MAG JEL-REND-SZER elemzők
  • Nyelvekkel ismerkedők

  AZ ŐSMAGYAR JELKÉPEK,
  VAGYIS A ROVÁS JELRENDSZER OKTATÁSA
  NEMCSAK GYEREKEKNEK!

  Vajon ki vagyok én, és mit keresek ezen a a világon? Amióta világ a világ, ezek a legfontosabb kérdések minden gondolkodó lény számára: Miért van világ, és nekem mi dolgom van benne? Nyelvünk. azért egy IGAZI ANYANYELV, mert ezekre a kérdésekre konkrét válaszai vannak!

  S ha elkezdünk írni az ősi írással, ami a rovás, akkor szó szerint egy JEL-KÉP-REND-SZERT használunk, amivel nem csak hallhatóvá, de láthatóvá is válik az Ősök üzenete! Mindez a figyelmes ember számára olyan elérhető tudássá válhat, mint a mag bölcsessége, ami mindig tudja mi kell ahhoz, hogy terebélyes fa váljon belőle. Ez a példa, egyben magyarázat arra, miért hívták régen, amikor az emlékek még elevenen éltek, ennek a nyelvnek és írásnak a használóit a mag népének.

  Már jó ezer éve, hogy tiltás és tagadás a sorsa mindennek, ami az ősmagyar múlt része volt! De most, hogy végre újra szabadon beszélhetünk róluk, legalább szabadon eldönthetjük azt is, hogy elhisszük e a tiltók és tagadók utolsó érveit, hogy ez nem is rendszer, meg hogy semmire nem jó stb., vagy megpróbáljuk megérteni az üzenetet amit közvetítenek…

  Mert az üzenet egyértelműen ott van. A kérdés csak az, hogy mi megértjük, felfogjuk e, s ha felfogtuk, mit kezdünk vele?
  Mert a világ az emberek számára semmi más, csak magyarázatok gyűjteménye!

  A mai emberek alkotta világ is azért olyan-amilyen, mert elfogadtunk róla egy magyarázatot, egy mesét, ami aztán ahogyan éltük az életet, egy elég csúnya valósággá változott.

  Mert ha például kivonjuk az embert a földi ökoszisztémából azt látjuk, hogy az érintetlen természet világa azért állandó több milliárd éve, mert mindig a természetes egyensúlyra törekszik. Ebből is látszik, hogy nem a világ tette az ember azzá a pusztítóvá, amivé vált. Mert az emberek által felépített világ, mindig olyan lesz, mint a magyarázat, ami szerint élnek benne az emberek.

  A lényeg ebben, hogy többféle magyarázat létezik arról, hogy milyen ez a világ, és hogy hogyan kéne benne élni. De az hogy mi melyik magyarázat mögé állunk be, és ezzel milyen világot építünk, ez csak rajtunk múlik!

  Ez a mi, eredeti teremtésünk, és ez az, amit tudatosítanunk kell a most felnövekvő embergyerekekben!

  Mindezek után merüljünk el egy kicsit abban a világban, amit nyelv és jelalkotó Őseink teremtettek. Lépjünk be ebbe a szeretetre, a jóságra, és tisztaságra épülő rendszerbe, s még az is lehet, hogy a végén a valóságban is felépítjük ezt a mára már csak a hangokban és a jelekben létező ősi világot…


  Záróvizsga (Tudáspróba): VAN
  Tanúsítvány (Certificate): VAN
  Kérdések: 30 kérdés
  Megfelelési szint(%): 80

  Extra: TAN-könyv nyomtatott formában

  A SZERző által elkészített ROVÁS JELkészlet letöltehtő
  Játék –>

   

  Juhász Zsolt - íRÓ, rovás szakértő
  Mottó: Ha tudni akarod a jövőt, kutass a múltban! Keresd meg az okokat és rálelsz az okozatokra! Földjüktől megfosztott, lélekben megnyomorított, de szerető szülők gyermekeként láttam meg a napvilágot, akik ekkor már kényszer-városlakó, gyári munkásokként élték. Az akkori világ KÉP-TELENSÉGÉT mi sem mutatja meg jobban mint az, hogy paraszti világból jött szüleimet nem más, mint maga a munkás-paraszt diktatúra tette tönkre. Így nőttem fel több millió kortársammal együtt egy olyan tudat hasadt világban, ahol teljesen mást mondtak, tanítottak az életről, a világról otthon, és mást az iskolában, ennek eredményeként pedig mindenki mást kellett hogy mondjon, mint amit csinált. Igazi ördögi őrület volt, amihez képest az alapértékek nem nagyon változtak mára, csak annyiban, hogy nyugodtan ki lehet mondani az igazságot, ha nem zavar, hogy egyszerűen bolondnak néz a hazugságáradatban otthonra lelt tömeg... Az egyik nagyon intenzív gyermekkori emlékem az a történelem óra, amikor a Magyar őstörténetről és a honfoglalásról beszél a tanár, én pedig végig lángoló szívvel érzem azt hogy hazudik! Ez egy olyan meghatározó élmény a számomra, ami onnantól adott egy ösztönös késztetést arra, hogy keresnem kell ezekkel a dolgokkal kapcsolatban az igazságot! (Egy mai átlagember ezzel kapcsolatban joggal mondja, hogy hülye vagy, hát honnan tudtad hogy mi az igazság? Persze azt hogy mi az igazság én nem tudtam, csak azt éreztem hihetetlen erővel, hogy amit a tanár mond nekem, az nem igaz, vagyis hazugság! Ez mint később tanulmányaimból megtudtam a minden emberben ott lakozó igazságérzet volt, amit a mai oktatási rendszer a hazugságaival módszeresen tönkretesz még gyermekkorban...) Engem viszont amióta az eszemet tudom, nagyon érdekelt a Magyar Őskultúra, Ősvallás, és a lassú eszméletre térésem egyik állomása volt, amikor tudatába kerültem a Magyar nyelv, az Ősmagyar írás, és a Magyar lélek, a Mag népének eltemetett kapcsolatával! Az életem ezen részének meghatározói a keleti vallások: Buddhizmus, Hinduizmus, és a Sámánhagyomány mélyebb megismerése. Egyszerűen az életem fonalának újrarendezésével, amihez a támpontokat elsősorban a Sámánhagyománytól kaptam, elkezdtem újra emlékezni… Amit úgy is értelmezhetnék, hogy csodás véletlenek sorozata lépett be az életembe, amiben együtt tárult fel előttem egy fantasztikus régi-új világ, melynek titkai itt hevernek a lábunk előtt, és mi úgy sétálunk el mellettük mint fáradt vándor a kopott kilométerkő mellett. A könyvek amik születtek a felismerések nyomán, nem akarnak mást csak azt, hogy te is érts, érezz, és újra emlékezz!
  Azért mert a Magyar nyelv nem csak egy hangutánzó halmaz! Hanem egy világleíró és magyarázó rendszer. Ahol mindig a hang az ALAP-ÉR-T-ÉK! Ezért ha van hang, – biztos hogy valaha volt hozzárendelt JEL is! Hiszen ha logikusan tekintünk a REND-SZERRE nyilvánvaló, hogy alapértékek nem kerülhettek fejlődéssel a REND-SZERBE! A mai rováskutatók ha csak a fennmaradt leleteket nézzük, persze joggal beszélnek fejlődésről. De azért az ezer év tiltás és mellőzés is nyilvánvaló okozója lehet a jelrendszer kopásának és visszafejlődésének! Ha innen nézzük, így is mindössze két jel van aminek az ősisége vitatott, ugyanakkor nyilvánvaló ALAP-ÉRTÉK: Az á, és az é! Amely jelek formáján persze lehet vitatkozni, viszont a REND-SZER-BEN elfoglalt fontos, kulcs- szerepükről nem! Hiszen a hangérték és a hozzájuk kapcsolódó gyökök üzenete, egyértelműen rámutat az adott hangok szerepére, helyére a REND-SZERBEN! Így remélem a jelek mai formája, nem akadályozza a REND-SZER megértését, s legfeljebb a legjobb jelforma újbóli megtalálása képezheti vita tárgyát!
  Ha az életed értelmét keresed, akkor igen! Mert az egyetlen lényegi különbség a tudásra törekvő ember és egy átlagember között a módszer, amivel túléli a hétköznapokat! Hiszen szabadon dönthetsz, arról hogy kivel, mit teszel, hová mész, de mindennek a mélyén csak egy lényeges választás van: Értelmet adsz az életednek, vagy dagonyázol az értelmetlenségben egy szabadon választott szamársziget rabszolgájaként? Az élet irányítója, a nagy világszellem erre az egyetlen kérdésre kíváncsi veled kapcsolatban!
  A világ egy ember számára, érzékelések értelmezéséből áll! Az a dolog amit egy mai átlagember valóságnak nevez, egy nagyon hosszú tanulási folyamatnak az eredménye, ahol semmi mást nem teszünk, csak folyamatosan érzékeléseket értelmezünk, hogy létrehozzuk a világ számunkra érvényes leírását. Mind e közben amit minden ember keres az a szabadság érzése. De a szabadság érzetét, csak jó érzésekkel csordultig telt szív adhatja meg! Így bármit gondolsz, csak a szív útja a szabadság felé vezető út! Ha rátalálsz a szív útjára onnantól a világszellem veled ünnepel, mert megszületett egy új szabad lélek, aki megtalálta az élet értelmét. A rendszer amit tanítunk, erre a mai emberétől eltérő útra próbál rávezetni, hogy meg tudd változtatni a valóságot ami körbevesz!
  5.0
  1 összesen
  5
  1
  4
  0
  3
  0
  2
  0
  1
  0

  Értékelések

  • ╪ Iovag SZVETLIK Atilla

   ╪ Iovag SZVETLIK Atilla

   Köszönet Juhász Zsoltnak

   Juhász Zsolt a szív útján át oly egyszerűsÉGgel mutatja meg az érdeklődőnek a MAGyar rovást, hogy bármi további hosszas elemzés részemről, csak a felesleges szót szaporítja. Kiváló munka egy Igaz Embertől. Köszönet érte.
  error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll!!
  Main Content