A Szentkorona jogrendje

  Élettartamú hozzáférés
  Haladó
  13 lecke
  0 vizsga
  0 TANuló
  hamarosan ... dolgozunk rajta ...

  Célközönségek

  • 16. életévét betöltöttek számára

  Műveltségi terület: Általános jogtudomány

  “Minden jogrend történelmi funkciója, hogy megvédje és gyarapítsa azt a ‘nemzettestet’, amelynek spirituális bázisát intézményesen megjelenít. A Szentkorona jogrendje a magyarságukat megvalló nemzet létének szakrális támogatáson nyugvó erkölcsi irányelve, a Szentkorona Országa Magyar Királyság történelmi alapokmánya…”

  Óraszám on-line oktatás: 5×90 perc (40-10-40)


  KITŰZÖTT CÉL:

  • A hatalom kifejezés mögöttes tartalmának ismertetése
  • A jog értelmezési tartományának feltárása
  • A cselekvési szabadság értékének megbecsülése
  • Az értelmes érvelés bemutatása
  • A gondolatok értelmes megjelenítésének lehetőségei és alkalmazásuk a jog nyelvének segítségével, a kifejező-közlő nyelv különbségeire való rávilágítás.
  A TANULÓ legyen képes:

  • Legyen képes a jog alkalmazásának szóbeli ismertetésére
  • Értse a jogi kifejezések jelentésének viszonylagosságát
  • Legyen képes a jogi nyelvezet minőségek megítélésére
  • Legyen tájékozott a közösségi szabályrendek nagy korszakaiban
  • Ismerje a kor és a jog közötti összefüggést
  • Tudjon saját szavaival elemezni egy jogi szöveget
  • Legyen jártas a jogi megfogalmazások nyelvi elemzésben

  Prof. Dr. Farkas István József
  Kutató a szemiotika és a neurális hálózatok területén, történelmi leágazással. A matematika, a fizika, a szemiotika és az informatika tudományok doktora, okleveles kémia-fizika szakos középiskolai tanár, közgazda (BA/,BSc/BProf). Kettő leány és hat fiú gyermek nemző apja, és szerető felesége öröklétű párja. Tanulmányok és Képesítések: Oklevél 1982 szept. - 1987 júl. Diploma: József Attila Tudományegyetem Szeged; Kémia fizika szak. PhD 2005 szept - 2008 júl Radboud University, Nijmegen (Holland) szemiotika, matematika, fizika tudományok doktora. PhD 2009 szept - 2009 júl Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Informatika. BA/Bsc/Bprof 2013 szept - 2017 nov 6. szint Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Budapest, Közgazdász. SzOMK KTi - Felvidéki Tanoda, alapító TANár.
  0.0
  0 összesen
  5
  0
  4
  0
  3
  0
  2
  0
  1
  0
  error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll!!
  Main Content