MAG DALA: a MAG hármas alapmodellje

  Élettartamú hozzáférés
  Kezdő
  8 lecke
  1 vizsga
  29 TANuló

  Jellemzők

  • vizualitás
  • szintézis
  • analogikus látás
  • rendszerben látás

  Célközönségek

  • gyerekek, fiatalok, felnőttek, tanulók, tanárok, akadémikusok, alkimisták, vezetők, papok, orvosok, jogászok, művészek, magyarok, nem magyarok, alvók, ébredők, ébresztők, háttérhatalmi dolgozók, rabszolgák és szabadok részére

  A MAG-tudat az emberiség ősi, eredeti, alap tudatállapota és működési módja. A MAG-tudat azonos az Isteni vagy Kozmikus tudattal és a Természeti tudattal. Ez a tudat sokáig volt titokban, elzárva, alvó állapotban, de most újra feléled. Újra meg kell ismernünk a Mindenség alaptörvényét, az alap MAG-modellt. Tudatosítanunk kell, be kell építenünk, és dolgoznunk kell vele. Akkor, és csakis akkor fog eljönni a megjövendölt és megígért Új Aranykor a Földön.

  A TAN-folyam alapja egy összetett és kiforrott anyag: részben kutatás, részben intuíció eredménye. A TANító saját tudománya és sugallatai, valamint komoly összehasonlító munka és látás eredménye. A MAG titkait meg lehet, és meg kell ismerni. Hiszen a MAG az, ami az életet őrzi, tovább viszi, örökíti. A tanfolyam a vizualitásra épít. A MAG modell segít megérezni, megérteni és tudatosan működtetni a teljesség hármas alapszerkezetét. A MAG URA modell pedig segít megérezni, megérteni és tudatosan működtetni a teljesség tizenkettes alaprendszerét. A formula végtelenül egyszerű és végtelenül bonyolult. Ez a magyarok feladata és kitüntetése, ennek a tudásnak az újjáélesztése, megélése és széles körben, az egész Földön való  újbóli elterjesztése.

  A MAG hármas modelljét a MAG DALA képzés adja át. Ez a kezdő anyag, fiataloknak és sokat-látottaknak is ajánlott. Mi a MAG, a világ, az Isten, az ember három fő része, és hogy következnek egymásból? Azaz: mi a teremtés és mágia hármas formulája, alap szekvenciája?

  Megismerjük a hármas formulát: lélek-szellem-test, érzés-gondolat-tett, energia-információ-anyag, proton-neutron-elektron, mag-szik-hám, magyar-szkíta-hun, én-te-ő, anya-atya-ifjú, stb.

  Végső célunk a MAG-tudat eredeti, globális hálózatának visszaállítása: egy világkörüli összefogás és együttműködés minden faj és nép között, a MAG szerkezet és rendszer, a MAG elvek és törvény alapján. Végső soron a MAG-tudat működtetése megemeli az érzelmek rezgését, jótékony feszültséggé alakítja át a töréseket, boldog békére váltja a történelem MAG-ellenességeit, és mindent felold a rendezett szeretetben. Hiszen a MAG a szeretet, béke és rend fornulája. A MAGban minden nem, korosztály, faj, nép és társadalmi rész megtalálja a helyét és küldetését, kivételes szerepét és kollektív értelmét.


  Záróvizsga (Tudáspróba): VAN
  Tanúsítvány (Certificate): VAN
  Kérdések: 30 kérdés
  Megfelelési szint(%): 90

  A leadott anyag eredeti szellemi termék. Szerzője a TANár, részletesebb háttéranyag pedig két honlapján található: www.amagdala.hu, www.mag-ura.com és www.mag-mag.org

   

  Váradi-Kálmánchey Zsuzsanna Fanni
  Eredmények: három egyetemi bölcsész diploma, számos egyéb tanulmány és végzettség, egy díjnyertes dokumentumfilm, PhD disszertáció, korszakváltó felismerések, egy paradigmaváltó tudományos könyv, számos paradigmaváltó kiadvány, akadémiai és alternatív előadások, interjúk és hanganyagok, magániskola gyerekeknek, egy készülő történelmi életregény. Honlapok: www.amagdala.hu, www.mag-ura.com és www.mag-mag.org
  Saját életünket, saját magunkat is jobban megértjük és jobban működtetjük, ha végre pontosan átlátjuk részeink működését. A MAG modell „beég” a tudatunkban, és rendezi a bennünk évezredek óta felborult rendet. A lélek elsőbbsége, a szellem másodlagossága, és a test harmadlagossága, valamint a három összefüggése és összefogása rendezi a belső kozmoszt. A társadalomban legalább ennyire nagy szükség van a visszarendeződésre. Nemcsak az elanyagiasult világot és a racionális gondolkodás zsarnokságát teszi helyre, hanem a patriarchátust is, hiszen visszahozza az isteni rendet: első az Anya, második az Atya, harmadik az Ifjú.
  A materializmus, racionalizmus és a kapitalista-gyarmatosító-háborús patriarchátus ideje a MAG rend visszatérésével lejár. A teljes gazdasági és politikai rendszer szükségszerűen átalakul. Az érdek-elvtelenség helyébe az érték-elvűség lép ismét, a hazugság-csalás-lopás triumvirátusa helyébe a jóság-igazság-szépség isteni hármassága kerül. Ahogy az az ősi időkben is volt, és ahogy az örök törvényben áll.
  Nekünk magyaroknak mind mélyebben kell éreznünk, értenünk és élnünk a MAG örök törvényét. Ez szándék, idő és figyelem kérdése. Meg fogjuk látni, a MAG valóban mágikus formula: csodák történnek, találkozások, egybeesések, „véletlenek”: az Univerzum vagy Isten végtelen intelligenciája és jóindulata fog megnyilvánulni egyre nagyobb mértékben. A MAG formulát magunkban működtetni, és másoknak átadni, példával és szóban is, ez a kulcs. Persze ha a médiában is elkezd forogni a MAG híre, az az abszolút kulcs. A kárpát-medencei magyarságot a közös MAG tudat köti össze és menti meg mindig.
  Ha befelé létrejön az erős, tiszta MAG tudat a magyarságban, egyéni és társadalmi szinten, akkor elkezdhet kifelé is sugározni, és az egész Föld emberiségét visszarendezni, visszaharmonizálni, visszaegyensúlyozni. Ha a magyarok fel tudják mutatni saját példájukon, ha létrejön a csoda, az összefogás egyetlen közös tudatban, akkor kezdhet terjedni a hír, a jó hír, az ige: a megváltás. A MAG megváltást hoz a jelenleg teljes sötétségben, tudatlanságban, felejtésben élő emberiség számára. Mit kell tennünk? Éreznünk, értenünk, élnünk kell a MAG törvényét: így tudjuk képviselni.
  5.0
  1 összesen
  5
  1
  4
  0
  3
  0
  2
  0
  1
  0

  Értékelések

  • Müller Dávid

   MAG DALA

   Logikus izgalmas és nagyszerű! Köszönöm hogy részese lehetek e tudásnak! 😀
  error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll!!
  Main Content